Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Van Voskuilen Groep B.V. (hierna: Van Voskuilen) hecht veel waarde aan uw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Van Voskuilen uw persoonsgegevens gebruikt.

De volgende bedrijven vallen onder de Van Voskuilen Groep B.V.: Van Voskuilen Woudenberg B.V., Van Voskuilen Materieel B.V., Voskuilen Infra vof.

Welke Gegevens Verzamelen En Verwerken We?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens, IP-adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Zakelijke relaties

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Van Voskuilen levert. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand van Van Voskuilen. We verwerken hiervoor onder andere uw naam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, fiscale gegevens en de bijbehorende zakelijke correspondentie. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan opdrachtgevers of leveranciers van Van Voskuilen indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Van Voskuilen. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens in beginsel tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Soms worden projectgegevens voor langere tijd bewaard in het kader van de garantie op de geleverde diensten. Het kan voorkomen dat in deze projectgegevens ook persoonsgegevens zijn verwerkt.

Contactpersonen van klanten en overige relaties van Van Voskuilen ontvangen enkele keren per jaar de nieuwsbrief. Afmelden kan eenvoudig door de afmeldknop die in elke nieuwsbrief is opgenomen. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen.

In het kader van relatiebeheer kan Van Voskuilen het privéadres van de betreffende relatie verwerken.  De grondslag voor deze verwerking is toestemming. U kunt u toestemming altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Consumenten

Van Voskuilen werkt voornamelijk in opdracht van netbeheerders. De netbeheerders verstrekken NAW gegevens van consumenten. Van Voskuilen gebruikt deze gegevens om contact op te kunnen nemen met de consument om een afspraak te maken en om de consument te informeren over de betreffende werkzaamheden. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen.

In opdracht van de netbeheerders zorgt Van Voskuilen ook voor de registratie van de meterstanden. Indien gewenst worden de meterstanden ook per e-mail verstuurd naar de consument. De grondslag voor deze verwerking is toestemming. U kunt u toestemming altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

De persoonsgegevens worden twee jaar na oplevering van het project vernietigd.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Van Voskuilen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om u vraag of opmerking te kunnen verwerken. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, dit is afhankelijk van de inhoud van het bericht. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen.

Camerabeveiliging.

Op een tweetal locaties van Van Voskuilen hangen camera’s. Het gaat hier om de locaties Alphen aan de Rijn en Harmelen. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incident. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen.

Sollicitanten

Via ons online formulier kunt u eenvoudig solliciteren op één van de openstaande vacatures. Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens, CV, motivatie en eventuele diploma’s. De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens kan verschillend van aard zijn: toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met u aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van uw sollicitatie te bepalen of u geschikt bent voor de betreffende functie.

Uw gegevens worden zes weken na verloop van de sollicitatieprocedure vernietigd. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens nog langer te bewaren dan bewaren we de gegevens maximaal één jaar langer.

Doorgifte

Van Voskuilen verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Cookies

Via onze websites wordt een cookie geplaatst van Google: Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te zien hoe de website presteert en hoeveel bezoekers gebruik maken van de website. Met deze statistieken probeert Van Voskuilen de website te verbeteren voor gebruik.

De hoofdregel voor het plaatsen van cookies is dat de websitebezoeker toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. In artikel 11.7a Telecommunicatiewet staan uitzonderingen op deze hoofdregel. Indien cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers dan is toestemming van de bezoeker niet noodzakelijk. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven om Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analytics. De grondslag voor het plaatsen van Google Analytics is het gerechtvaardigd belang van Van Voskuilen om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.

Enkele maatregelen die geïmplementeerd zijn:

  • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd en dus niet verwerkt;
  • De gegevens worden niet gedeeld met Google ten behoeve van de eigen dienstverlening van Google.

Daarnaast maakt Van Voskuilen geen gebruik van andere Google-diensten in relatie met Google Analytics. Google heeft daarnaast een tool ontwikkeld waarmee de bezoeker kan voorkomen dat Google Analytics data verzamelt, de tool is hier te vinden. Meer informatie over Google Analytics.

Inzage En Wijzigen Van U Gegevens

Zodra u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Het intrekken van gegeven toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht Indienen

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van Voskuilen Woudenberg B.V.

Stationsweg West 10
3931 ES Woudenberg
woudenberg@voskuilen.nl

Prinsjesdag werkzaamheden
Prinsjesdag werkzaamheden